Ministerstwo Skarbu Państwa Główny Urząd Statystyczny (GUS) - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Urząd zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji dotyczących różnych aspektów rzeczywistości w Polsce.

Na czele tego urzędu stoi Prezes GUS, który jest wybierany na 5-letnią kadencję. GUS podlega Prezesowi Rady Ministrów.

Do zadań Głównego Urzędu Statystycznego należy m.in.:

  • rozpoznawanie zapotrzebowania na informacje i analizy statystyczne i udostępnianie wyników tych prac;
  • organizowanie i prowadzanie spisów powszechnych;
  • zbieranie, gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie danych statystycznych do badań statystycznych prowadzonych przez różne jednostki administracji publicznej;
  • działalność edukacyjna w zakresie statystyki.

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 30.09.2015
do góry