Ministerstwo Skarbu Państwa Giełda - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

Giełda

Instytucja organizująca obrót instrumentami finansowymi (w tym papierami wartościowymi, jak akcje czy obligacje), zapewniająca koncentrację w jednym miejscu i czasie ofert kupujących i sprzedających w celu wyznaczenia kursu instrumentu finansowego i realizacji transakcji.

Giełda może być prowadzona wyłącznie przez spółkę akcyjną. Przedmiotem działalności tej spółki może być wyłącznie prowadzenie giełdy lub innej działalności w zakresie organizowania obrotu instrumentami finansowymi oraz działalności związanej z tym obrotem.

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 30.09.2015
do góry