Ministerstwo Skarbu Państwa Fundusz zabezpieczający rozliczenie transakcji zawartych w alternatywnym systemie obrotu - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

Fundusz zabezpieczający rozliczenie transakcji zawartych w alternatywnym systemie obrotu

Jeden z elementów systemu gwarantowania rozliczeń transakcji w KDPW_CCP.

Fundusz zabezpieczający ASO jest funduszem wzajemnego gwarantowania utworzonym z wpłat uczestników posiadających status uczestnika rozliczającego. Rolą funduszu zabezpieczającego ASO jest zabezpieczanie prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z prowadzonych przez KDPW_CCP rozliczeń transakcji w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez GPW. Środki z funduszu rozliczeniowego mogą zostać użyte tylko wówczas, gdy środki zgromadzone w ramach depozytów zabezpieczających okażą się niewystarczające.

Analogicznym rozwiązaniem dla rynku regulowanego jest dedykowany im fundusz rozliczeniowy.

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 30.09.2015
do góry