Ministerstwo Skarbu Państwa Fundusz inwestycyjny - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

Fundusz inwestycyjny

Instytucja finansowa, której zadaniem jest pozyskiwanie środków finansowych (w tym celu sprzedaje udziały uczestnictwa), a następnie inwestowanie tych środków (w tym celu zakupuje różne aktywa finansowe – m.in. akcje, obligacje, surowce, nieruchomości).

Taka działalność pozwala na zgromadzenie dużych środków finansowych, co umożliwia większe zdywersyfikowanie portfela inwestycyjnego oraz sprzyja zmniejszeniu kosztów inwestowania. Inwestor Inwestor Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lokująca własne lub powierzone środki finansowe w przedsięwzięcie albo przedsiębiorstwo w celu wypracowania bieżącego dochodu i osiągnięcia zysków kapitałowych. indywidualny nie musi również posiadać specjalistycznej wiedzy, którą mają zarządzający tym funduszem oraz osoby w nim zatrudnione. W zamian fundusz pobiera prowizję.

Fundusze mogą mieć określony profil (np. inwestują wyłącznie w bezpieczne obligacje, inwestują wyłącznie w dany sektor czy inwestują na rynkach rozwijających się).

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 30.09.2015
do góry