Ministerstwo Skarbu Państwa Emisja papierów wartościowych - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

Emisja papierów wartościowych

Proces polegający na utworzeniu i sprzedaży papierów wartościowych.

Przedmiotem emisji mogą być np. akcje czy obligacje. Podmiotem dokonującym emisji papierów wartościowych we własnym imieniu i na własną rzecz jest emitent. Dokonuje on emisji papierów wartościowych i proponuje inwestorom (samodzielnie lub za pośrednictwem instytucji finansowej) ich nabycie. Jeśli propozycja oferenta spotka się z zainteresowaniem inwestorów, emisja dochodzi do skutku i następuje przydział wyemitowanych papierów wartościowych inwestorom, którzy złożyli na nie zapis. Proponowanie nabycia papierów wartościowych może odbyć się w formie oferty prywatnej, czyli oferty skierowanej do maksymalnie 149 osób, lub oferty publicznej, czyli oferty skierowanej do co najmniej 150 osób lub nieoznaczonego adresata.

W zależności od rodzaju oferty emitent musi spełnić określone warunki i podjąć właściwe działania w celu przeprowadzenia emisji. Nowo wyemitowane papiery wartościowe mogą mieć postać dokumentu lub postać zdematerializowaną (pozbawioną formy dokumentu). Kolejne emisje papierów wartościowych tego samego rodzaju jednego emitenta oznaczane są najczęściej w seriach (np. akcje serii A, obligacje serii D itp.).

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 30.09.2015
do góry