Ministerstwo Skarbu Państwa Dematerializacja akcji - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

Dematerializacja akcji

Proces polegający na zniesieniu formy fizycznego dokumentu akcji i zastąpieniu jej odpowiednim zapisem w rejestrze prowadzonym przez KDPW.

Oznacza to, że akcje nie mają postaci papierowych, lecz występują jedynie w formie zapisu elektronicznego. Dematerializacja akcji ułatwia i przyspiesza obrót nimi. Po zmianie formy akcji na elektroniczną forma materialna traci ważność. Nabywcom akcji w drodze publicznej subskrypcji wydawane są zaświadczenia o nabyciu akcji – nie są one papierem wartościowym, a jedynie formalnym potwierdzeniem objęcia akcji.

Odrębnym dokumentem jest – wydawane na żądanie akcjonariusza – świadectwo depozytowe, które potwierdza stan posiadania akcji zdeponowanych na rachunku maklerskim oraz legitymizację do realizacji uprawnień przysługujących właścicielowi akcji.

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 30.09.2015
do góry