Ministerstwo Skarbu Państwa Catalyst - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

Catalyst

Rynek obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i spółkę BondSpot S.A.

Rynek obligacji Catalyst rozpoczął działalność 30 września 2009 r. Catalyst tworzą cztery platformy obrotu. Dwie prowadzone przez GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) Spółka organizująca obrót instrumentami finansowymi. w formule rynku regulowanego i ASO przeznaczone są dla klientów detalicznych. Jednostką transakcyjną jest tutaj jeden instrument (np. jedna obligacja). Analogiczne dwa rynki BondSpotu dedykowane są klientom hurtowym. Tutaj jednostkę transakcyjną stanowi wartość co najmniej 100 tys. zł. Wszystkie przeznaczone są dla nieskarbowych instrumentów dłużnych, obligacji komunalnych, korporacyjnych i listów zastawnych. Taka architektura Catalyst sprawia, że jest on dostosowany do emisji o różnych wielkościach i różnej charakterystyce, a także potrzeb inwestorów hurtowych i detalicznych, instytucjonalnych i indywidualnych.

Źródło: GPW

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 30.09.2015
do góry