Ministerstwo Skarbu Państwa Bank rozliczeniowy - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

Bank rozliczeniowy

Bank, za pośrednictwem którego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. dokonuje rozrachunków pieniężnych transakcji zawieranych na giełdzie.

W Polsce funkcję banku rozliczeniowego pełni od 1999 r. Narodowy Bank Polski. Transakcje zawierane na giełdzie wiążą się z koniecznością dokonywania rozliczeń pieniężnych między uczestnikami rynku. Przepływy pieniężne wynikające z zawartych na giełdzie transakcji są dokonywane na rachunkach pieniężnych prowadzonych w NBP.

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 30.09.2015
do góry