Ministerstwo Skarbu Państwa Aukcja - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

Aukcja

Jeden z trybów prywatyzacji pośredniej, do której potencjalni inwestorzy zapraszani są na podstawie ogłoszeń Ministra Skarbu Państwa publikowanych w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa.

Przebieg aukcji wygląda następująco: do przeprowadzenia aukcji powoływana jest komisja. Przewodniczący komisji otwiera aukcję, przekazując uczestnikom do wiadomości imiona i nazwiska osób albo nazwy podmiotów, które wpłaciły wadium oraz zostały dopuszczone do udziału w aukcji. Przewodniczący komisji informuje uczestników o minimalnej wartości postąpienia (czyli podbijanie ceny przez potencjalnych inwestorów) oraz o tym, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte. Uczestnicy aukcji zgłaszają ustnie podbicia ceny. Kiedy żaden z potencjalnych inwestorów nie zgłasza wyższej ceny, przewodniczący komisji wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą i ogłasza, który z uczestników ją zaoferował oraz gdzie i kiedy zostanie podpisana umowa sprzedaży akcji/udziałów.

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 30.09.2015
do góry