Ministerstwo Skarbu Państwa Aport - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

Aport

Wkład niepieniężny wnoszony w celu pokrycia kapitału zakładowego spółki.

Aportem mogą być wszelkie zbywalne prawa majątkowe (np. prawo własności, użytkowanie wieczyste, know-how, majątkowe prawa autorskie).

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 30.09.2015
do góry