Ministerstwo Skarbu Państwa Analizy przedprywatyzacyjne - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

Analizy przedprywatyzacyjne

Analizy przeprowadzane przed zaoferowaniem do zbycia akcji/udziałów spółek Skarbu Państwa inwestorom.

W ich skład wchodzą w szczególności: analizy prawne, analizy dotyczące stanu i perspektyw rozwoju spółki, wycena wartości spółki sporządzona co najmniej dwiema metodami oraz analizy środowiska naturalnego, dokonywane na podstawie badania wpływu działalności spółki lub przedsiębiorstwa państwowego na środowisko.

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 30.09.2015
do góry