Ministerstwo Skarbu Państwa Akcjonariat Obywatelski - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

Akcjonariat Obywatelski

Program dla inwestorów indywidualnych, który został zapoczątkowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa podczas debiutów giełdowych spółek: PZU, Tauron Polska Energia oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Podstawą programową Akcjonariatu Obywatelskiego jest ułatwienie inwestorom indywidualnym nabycia akcji spółek Skarbu Państwa debiutujących na warszawskiej giełdzie poprzez ustalanie maksymalnego pułapu akcji, na jakie może zapisać się jedna osoba. Dzięki temu w 2010 r. odnotowano największą od piętnastu lat liczbę zapisów na akcje spółek Skarbu Państwa: Tauron Polska Energia 230 tysięcy osób, PZU 250 tysięcy osób, GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) Spółka organizująca obrót instrumentami finansowymi. aż 323 tysiące osób.

W ramach programu Akcjonariatu Obywatelskiego prowadzone są także działania edukacyjne mające na celu zachęcenie społeczeństwa do świadomego inwestowania w papiery wartościowe. Zarówno osoby stawiające pierwsze kroki na giełdzie, jak i aktywni gracze giełdowi mogą wziąć udział w licznych spotkaniach z ekspertami, szkoleniach oraz warsztatach, podczas których przekazywana jest wiedza niezbędna do korzystania z możliwości, jakie daje rynek kapitałowy. Uruchomiony został także portal wiedzy o inwestowaniu na giełdzie www.AkcjonariatObywatelski.pl, fanpage na Facebooku, oraz platforma e-learningowa i kanał YouTube.

Program edukacyjny prowadzony jest przez Ministerstwo Skarbu Państwa we współpracy z instytucjami i stowarzyszeniami rynku kapitałowego, domami maklerskimi i spółkami giełdowymi. Od 2013 r. program skierowany jest także do spółek giełdowych w zakresie prowadzenia relacji inwestorskich.

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 29.09.2015 , 01.10.2015 Redaktor MSP
do góry