Ministerstwo Skarbu Państwa Akcje pracownicze - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

Akcje pracownicze

Akcje nieodpłatnie udostępniane w procesie prywatyzacji uprawnionym osobom.

W tym w szczególności:

  • pracownikom zatrudnionym w przedsiębiorstwie państwowym w dniu jego komercjalizacji;
  • osobom będącym pracownikami przedsiębiorstwa państwowego w dniu zawarcia umowy rozporządzającej przedsiębiorstwem poprzez jego wniesienie do spółki;
  • osobom, które przepracowały co najmniej dziesięć lat w komercjalizowanym przedsiębiorstwie państwowym oraz jego poprzedniku, a rozwiązanie ich stosunku pracy nastąpiło wskutek przejścia na emeryturę lub rentę;
  • rolnikom lub rybakom prowadzącym gospodarstwo rolne lub rybackie, z którego w okresie pięciu lat przed komercjalizacją dostarczono do tego przedsiębiorstwa surowce o wartości co najmniej 100 q żyta.

Akcje pracownicze stanowią formę gratyfikacji dla pracowników.

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 29.09.2015 , 01.10.2015 Redaktor MSP
do góry