Ministerstwo Skarbu Państwa Pracuj dla nas -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Pracuj dla nas

W roku 2015 z inicjatywy Ministerstwa Skarbu Państwa powstał Program płatnych staży w największych spółkach z udziałem Skarbu Państwa „Budujemy wartość polskiej gospodarki. Pracuj dla nas!”

Program adresowany był do absolwentów, którzy złożyli egzamin dyplomowy na uczelniach publicznych oraz niepublicznych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w 2014 roku i uzyskali tytuł zawodowy inżyniera, magistra lub magistra inżyniera.

Wygraną w Programie były płatne staże, które dzięki merytorycznemu charakterowi, służyły zdobyciu doświadczenia oraz wykorzystaniu w praktyce wiedzy i umiejętności Laureatów.

Do Programu zgłosiło się 1515 absolwentów, z tego grona zostało wyłonionych 145 najlepszych absolwentów, którzy zrealizowali trzy oraz sześciomiesięczne staże w spółkach z udziałem Skarbu Państwa.

Miejsca, w których realizowano staże to: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Grupa ENEA S.A., Energa S.A., Grupa Azoty S.A., Grupa Lotos S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Krajowa Spółka Spółka Forma współpracy gospodarczej dwóch lub więcej osób chcących osiągnąć wspólny cel, najczęściej o charakterze gospodarczym. Cukrowa S.A., PERN „Przyjaźń” S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGNiG S.A., PKN ORLEN S.A., PKO BP S.A., PKP CARGO S.A., Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., PZU S.A., TAURON Polska Energia S.A.

Medatdane

Opublikowane przez: Piotr Krupa
Autor: Departament Zarządzania Strategicznego i Rozwoju
Ostatnia zmiana: 04.03.2015 25.05.2016 Piotr Krupa
do góry