Ministerstwo Skarbu Państwa Narodowe Centrum Badań i Rozwoju -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
    Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) jest agencją rządową, powołaną w 2007 r. w celu wspierania rozwoju polskich jednostek naukowych, uczelni i przedsiębiorstw w zakresie tworzenia oraz wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych zwiększających innowacyjność tych podmiotów oraz podnoszących konkurencyjność polskiej gospodarki. Działalność NCBiR koncentruje się również na budowaniu i rozwijaniu współpracy środowisk biznesu i nauki, czego widocznym efektem jest zwiększające się z roku na rok zaangażowanie polskich przedsiębiorców w finansowanie badań oraz skuteczniejsza komercjalizacja ich wyników do gospodarki.

NCBiR, poprzez swoje umocowanie w gospodarce, nie tylko pośredniczy w finansowaniu projektów z programów operacyjnych Unii Europejskiej, ale także bezpośrednio wspiera i finansuje pomysły związane z wykorzystaniem zaawansowanych technologii, czy rozwojem infrastruktury informatycznej.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspiera głównie pierwszy etap działalności innowacyjnej, czyli prace badawczo-rozwojowe oraz tworzenie instalacji pilotażowych. Przekazuje środki przede wszystkim w ramach organizowanych przez siebie konkursów. Szczegółowe informacje o konkursach (forma oraz intensywność wsparcia, harmonogram, obszar wspieranych badań, beneficjenci) można znaleźć na stronie internetowej agencji.

Dalszymi pracami związanymi z uzupełnianiem kapitału przedsiębiorstw na komercjalizację realizowanych badań, zajmuje się Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz ARP Venture Sp. z o.o.

Link do strony www.ncbr.gov.pl

 

Medatdane

Opublikowane przez: Justyna Kania
Autor: Departament Zarządzania Strategicznego i Rozwoju
Ostatnia zmiana: 30.06.2015 29.04.2016 Piotr Krupa
do góry