Ministerstwo Skarbu Państwa Agencja Rozwoju Przemysłu -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Agencja Rozwoju Przemysłu

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) to spółka Skarbu Państwa, której działalność opiera się na wspieraniu krajowych przedsiębiorców w trzech obszarach: innowacje, restrukturyzacja i inwestycje.

Oferta ARP S.A. (skierowana również do dużych przedsiębiorstw) obejmuje usługi i produkty w zakresie:

 • innowacji: poprzez współpracę z dużymi przedsiębiorstwami, firmami z sektora MŚP oraz ze środowiskiem naukowym, proponuje doradztwo eksperckie, współfinansowanie nowatorskich projektów i łączy środowiska innowacyjne z biznesem;
 • restrukturyzacji: udostępnia finansowanie na restrukturyzację, rozwój i podnoszenia konkurencyjności dużych przedsiębiorstw.
 • inwestycji: buduje wartość swoich spółek portfelowych, dba o rozwój regionów poprzez efektywne zarządzanie specjalnymi strefami ekonomicznymi.

Portfel spółek ARP S.A. obejmuje m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne działające w sektorach: budowlanym, energetycznym, elektromaszynowym, a także w obszarze wzornictwa przemysłowego czy innowacji.

Ponadto ARP S.A. sprawuje nadzór nad dwiema specjalnymi strefami ekonomicznymi: SSE EURO-PARK MIELEC oraz Tarnobrzeską SSE EURO-PARK WISŁOSAN.

Link do strony www.arp.pl

 

Platforma Transferu Technologii jako broker innowacji i technologii

W ramach filaru Innowacje, ARP S.A. prowadzi Platformę Transferu Technologii (PTT) służącą komercjalizacji innowacji. Platforma gromadzi dane o:

 • zasobach technologicznych dawców technologii, tj. podmiotów, które chcą udostępnić swoje innowacyjne rozwiązania,
 • potrzebach biorców technologii, tj. podmiotów, które są zainteresowane nabyciem innowacyjnych rozwiązań,
 • zasobach eksperckich, które mogą być wykorzystywane w procesie transferu technologii.

Za pośrednictwem PTT, ARP S.A. wspomaga organizacyjnie, finansowo i doradczo proces transferu technologii pomiędzy dawcami technologii, a biorcami innowacyjnych rozwiązań. Korzystanie z Platformy (dostęp do niej oraz umieszczanie informacji o zasobach i potrzebach technologicznych) jest bezpłatne. Budowa i utrzymanie PTT jest finansowane ze środków własnych ARP S.A.

Link do strony www.ptt.arp.pl

ARP Venture Sp. z o.o.

ARP S.A., za pośrednictwem spółki ARP Venture Sp. z o.o., udziela na zasadach rynkowych finansowania na realizację przedsięwzięć innowacyjnych przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) działające w sektorze przemysłu.

Do głównych zadań ARP Venture Sp. z o.o. należy:

 • inwestowanie w MŚP wdrażające projekty innowacyjne w formule „smart money”,
 • zarządzanie spółkami z portfela ARP Venture Sp. z o.o. i nadzór nad wdrożeniem projektów rozwojowych,
 • doradztwo we wdrażaniu innowacji na etapach: komercjalizacji oraz rozwoju produkcji seryjnej (poszukiwanie klientów i rynków zbytu w Polsce i za granicą, wsparcie procesu inwestycji, doradztwo operacyjne i finansowe),
 • zbycie akcji/ udziałów w spółkach na zasadach rynkowych, po zakończeniu procesów rozwoju, w sposób zapewniający maksymalizację zysku,
 • obejmowanie statusu obserwatora na etapie rozwoju produktu/ przedsiębiorstwa.

Link do strony www.arpventure.com

Medatdane

Opublikowane przez: Justyna Kania
Autor: Departament Polityki Właścicielskiej
Ostatnia zmiana: 30.06.2015 29.04.2016 Piotr Krupa
do góry