Ministerstwo Skarbu Państwa Bez strony ani rusz - Dodatki w mediach -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Dodatki w mediach

Bez strony ani rusz

„Parkiet” - jakie informacje powinien znaleźć inwestor na stronie spółki.

W ostatnich latach mocno przybiera na sile rozwój form komunikacji giełdowej spółki za pośrednictwem Internetu. Standardem staje się prowadzenie relacji inwestorskich za pomocą profesjonalnych stron internetowych, na których pojawiają się wszystkie istotne dla inwestorów informacje. Jest to najpowszechniejsza metoda dotarcia z informacjami o spółce do szerokiej rzeszy inwestorów oraz innych uczestników rynku kapitałowego.

Giełda Papierów Wartościowych stworzyła modelowy serwis relacji inwestorskich, gdzie można znaleźć sugestie odnośnie podstawowej zawartości stron powstających z myślą o inwestorach. Jest on dostępny pod adresem www.naszmodel.gpw.pl.

Ważne jest, żeby na internetowej stronie spółki nie panował graficzny i informacyjny chaos. Treści powinny być logicznie rozmieszczone, a najważniejsze informacje - w odpowiedni sposób zaakcentowane.

Za pośrednictwem strony internetowej inwestor powinien mieć dostęp do komunikatów giełdowych wynikających z nałożonych na spółkę obowiązków informacyjnych, co w praktyce sprowadza się to do przekazywania uczestnikom rynku informacji bieżących o spółce, informacji poufnych oraz raportów okresowych.

Kluczowe znaczenie mają dla inwestorów dane finansowe zawarte z reguły w rozbudowanych raportach finansowych. Z tego względu dobrym pomysłem są wszelkie prezentacje czy tabele podsumowujące dotychczasowe dokonania spółki za dany okres, gdzie powinny znaleźć się podstawowe informacje na temat sytuacji finansowej firmy.

Dobrym pomysłem jest dział, w którym pojawiać się będą wszelkie informacje dotyczące aktualnych wydarzeń z życia spółki. Warto udostępnić kanał RSS, dzięki któremu subskrybenci będą na bieżąco informowani o pojawieniu się nowej treści w serwisie.

Na stronie nie powinno zabraknąć podstawowych informacji o spółce, jak i osobach nią zarządzających. Inwestor Inwestor Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lokująca własne lub powierzone środki finansowe w przedsięwzięcie albo przedsiębiorstwo w celu wypracowania bieżącego dochodu i osiągnięcia zysków kapitałowych. zupełnie nie znający organizacji powinien bez trudu odnaleźć informacje czym zajmuje się spółka, jakie są jej główne segmenty działalności oraz produkty lub usługi oraz rynkach, gdzie spółka jest obecna ze swoim biznesem.

Inwestorzy powinni mieć również możliwość kontaktu ze spółką. Można to rozwiązać przy pomocy umieszczenia na stronie formularza kontaktowego lub danych kontaktowych do osób odpowiedzialnych za komunikację z inwestorami.

Profesjonalna strona nie tylko powinna zawierać wszystkie niezbędne dla inwestorów informacje, ale także być na tyle przejrzysta i funkcjonalna, by odnalezienie odpowiednich informacji i nie sprawiać użytkownikom serwisu trudności. Mało intuicyjny układ treści na stronie może zniechęcić użytkowników do korzystania z serwisu. Niezależnie od tego, czy inwestor poszukuje bieżących komunikatów ze spółki, podstawowych danych finansowych czy informacji o składzie akcjonariatu lub osobach zarządzających należy uczynić wszystko, by dotarł do nich w jak najkrótszym czasie.

Jacek Mysior „Parkiet”

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor:
Ostatnia zmiana: 19.05.2016
do góry