Ministerstwo Skarbu Państwa Równi i równiejsi - Dodatki w mediach -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Dodatki w mediach

Równi i równiejsi

Spółko, doceń indywidualnego inwestora ! – apeluje „Parkiet”.

Inwestorzy indywidualni są najbardziej niedocenianą grupa inwestorów przez giełdowe spółki,  a przecież wciąż odpowiadają za blisko jedna piątą obrotów akcjami na warszawskim parkiecie. Jak pokazuje rynkowa praktyka relacje emitentów z tą grupa inwestorów są dalekie od ideału zarówno, jeśli chodzi o  formy kontaktu, jak i o równy dostęp do informacji.

Aby stworzyć warunki do rozwoju właściwych relacji inwestorskich, warszawska giełda już kilka lat temu przyjęła kodeks dobrych praktyk. Jest to zbiór zasad określających standardy w komunikacji pomiędzy spółką a inwestorami. Spółki znajdą tam przykłady, jak stosować nowoczesne narzędzia w komunikacji i jak najskuteczniej badać potrzeby i zachowania inwestorów.

Autorzy opracowania wychodzą z założenia, że spółki powinny równo traktować wszystkich akcjonariuszy indywidualnych i instytucjonalnych, zapewniając im taki sam dostęp do informacji. Dlatego zawarte w kodeksie rekomendacje duży nacisk kładą m. in. na:

  • równe traktowanie wszystkich grup akcjonariuszy,
  • otwartość w kontaktach z inwestorami,
  • możliwość szybkiego kontaktu ze spółką,
  • wykorzystanie efektywnych narzędzi komunikacji dopasowanych do potrzeb inwestorów.

Wdrożenie tych zasad niesie korzyści dla samej spółki prowadząc do poprawy przejrzystości działań spółki, co wiąże się z większym zaufaniem inwestorów do spółki.

Osiągniecie pełnych efektów nie jest możliwe, jeśli rola inwestorów indywidualnych będzie marginalizowana. Polskie spółki oprócz obowiązkowych raportów powinny udostępniać prezentacje, prognozy i analizy będące podsumowaniem i streszczeniem rozbudowanych raportów nierzadko napisanych trudnym i niezrozumiałym dla inwestora językiem.  Dlatego język komunikacji z tą grupa inwestorów powinien być inny niż stosowany w kontaktach z analitykami czy prawnikami.

Warto pokreślić, że nawet drobny inwestor ma prawo do kontaktu ze spółką. Dlatego  inwestorzy powinni mieć również możliwość kontaktu ze spółką. Można to rozwiązać przy pomocy umieszczenia na stronie internetowej formularza kontaktowego do spółki lub umieszczeni danych kontaktowych do osób odpowiedzialnych za komunikację z inwestorami.

Jedną z najnowszych publikacji  mogących usprawnić komunikację spółek z drobnych akcjonariuszami  jest zbiór 10 rekomendowanych wzorcowych praktyk komunikacji spółek notowanych z inwestorami indywidualnymi przygotowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa wraz z ekspertami z KNF, GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) Spółka organizująca obrót instrumentami finansowymi. , KDPW, SEG, SII i SGH w ramach programu Akcjonariatu Obywatelskiego. Autorzy publikacji pokazują  na przykładach, jak stosować nowoczesne narzędzia w komunikacji i jak najskuteczniej badać potrzeby i zachowania inwestorów. Autorzy wychodzą bowiem z  założenia, że spółki powinny równo traktować wszystkich akcjonariuszy indywidualnych i instytucjonalnych, zapewniając im taki sam dostęp do informacji.

Jacek Mysior, Parkiet

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor:
Ostatnia zmiana: 19.05.2016
do góry