Ministerstwo Skarbu Państwa Bezpośredni kontakt z inwestorem… - Dodatki w mediach -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Dodatki w mediach

Bezpośredni kontakt z inwestorem…

…może się spółkom opłacić – radzi „Parkiet”.

  • Dzień Inwestora Indywidualnego w Tauronie
    Dzień Inwestora Indywidualnego w Tauronie

Co kwartał część spółek notowanych na warszawskiej giełdzie organizuje dla zarządzających i analityków spotkanie grupowe, na którym prezentuje i omawia osiągnięte wyniki. Niestety inwestorzy Inwestor Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lokująca własne lub powierzone środki finansowe w przedsięwzięcie albo przedsiębiorstwo w celu wypracowania bieżącego dochodu i osiągnięcia zysków kapitałowych. indywidualni na bezpośredni kontakt z osobami zarządzającymi spółką raczej nie mają co liczyć. Konferencje wynikowe otwarte dla wszystkich to u nas wciąż rzadkość. Do tej pory z tej formy kontaktu korzystała jedynie garstka głównie większych giełdowych firm.

Na rozwiniętych rynkach akcji Europy Zachodniej spotkania spółki z obecnymi i potencjalnymi inwestorami są znacznie bardziej rozpowszechnioną formą komunikacji z grupą drobnych graczy. W dodatku nie zawsze ograniczają się do zwykłych prezentacji. Zdarza się, że firmy organizują takie spotkania łącząc je np. z wycieczką w swoich zakładach produkcyjnych, lokalach czy siedzibie firmy. Doświadczenia rynków rozwiniętych pokazują, że spółki cenią sobie formę bezpośredniego kontaktu z drobnymi inwestorami wychodząc z założenia, że każdy inwestor może być ich klientem albo potencjalnym nabywcą ich usług czy produktów. Po za tym, jak pokazuje rynkowa praktyka, inwestorzy indywidualni należą do najbardziej lojalnych. Pod warunkiem, że spółki o nich zadbają.

Zarządy spółek z warszawskiej giełdy z reguły nie dostrzegają potrzeby organizowania podobnych spotkań tłumacząc to nikłym zainteresowaniem ze strony małych inwestorów.

Warto wziąć pod uwagę, że inwestorzy indywidualni mogą mieć ograniczone możliwości udziału w takich spotkaniach. Rozwiązaniem jest zorganizowanie tzw. roadshow, który polega na grupowych spotkaniach zorganizowanych na potrzeby inwestorów w kilku miastach tak, by umożliwić mieszkańcom różnych regionów kraju kontakt z przedstawicielami spółki. Taki projekt ma przede wszystkim sens gdy jest dodatkowo połączony z m.in. prezentacją wyników finansowych spółki, nową emisją akcji czy też przedstawieniem nowej strategii firmy. Oczywiście w przypadku mniejszych spółek, gdzie liczba zainteresowanych inwestorów może okazać się zbyt mała, jak na rozmiary całego przedsięwzięcia, można rozwiązać to w nieco inny sposób. Dobra okazją na zaprezentowania się obecnym i potencjalnym inwestorom jest uczestnictwo w cyklicznych spotkaniach pod szyldem „dnia inwestora indywidualnego”, w trakcie których inwestorzy mogą spotkać się z przedstawicielami większej liczby spółek w jednym miejscu. Z reguły spotkania są organizowane przy współudziale instytucji rynku kapitałowego, co rozwiązuje wiele kwestii organizacyjnych.

W ostatnich latach mocno przybiera na sile rozwój form komunikacji za pośrednictwem Internetu. Dlatego warto zastanowić się nad wdrożeniem bądź udoskonaleniem nowoczesnych narzędzi komunikacji z inwestorami. Z punktu widzenia drobnego akcjonariusza pożądanym rozwiązaniem jest udostępnienie inwestorom drobnym transmisji on-line z organizowanych konferencji poświęconych najważniejszym wydarzeniom, jak publikacja wyników finansowych czy przedstawienie nowej strategii. Oczywistym w takim przypadku powinno być również udostępnienie inwestorom wszelkich prezentacji dotyczących organizowanej konferencji. Sensowne w takim przypadku wydaje się postawienie na interaktywne formy kontaktu z zarządem dając możliwość zarówno zdalnego uczestniczenia w obradach walnego zgromadzenia i bieżącego zadawania pytań zarządowi podczas e-WZA. Innym rozwiązaniem mogącym stanowić uzupełnienie wideokonferencji mogą być czaty inwestorskie, gdzie wszyscy zainteresowani zyskaliby szansę na kontakt z kluczowymi osobami w firmie.

Jacek Mysior, Parkiet

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor:
Ostatnia zmiana: 19.05.2016
do góry