Ministerstwo Skarbu Państwa IR a giełdowy debiut - Dodatki w mediach -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Dodatki w mediach

IR a giełdowy debiut

Jak zmieniają się relacje inwestorskie w spółce przed i po jej debiucie na giełdzie?

Nikogo nie trzeba przekonywać, że relacje inwestorskie przed debiutem spółki mają niesłychanie ważne znaczenie. Dlaczego? Ponieważ nikt nie chce kupować kota w worku. To samo tyczy się spółek z giełdowym stażem – kto na dłuższą metę zaufa emitentowi, który lekceważy inwestorów ? Odpowiednia komunikacja z rynkiem jest sporym wyzwaniem, ale warto się poświęcić.

– Dla młodych firm wejście na GPW w Warszawie może być sporym kosztem. Na początku pojawiają się chwilowe niedogodności w związku z koniecznością wypełnienia restrykcyjnych obowiązków informacyjnych. Uważam jednak, że odpowiednio przygotowana spółka jest w stanie bez większych trudności poradzić sobie z tymi wyzwaniami i odpowiednio komunikować się z rynkiem – mówi Rafał Brzoska, prezes Grupy Integer.pl, która pojawiła się na GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) Spółka organizująca obrót instrumentami finansowymi. w 2007 r.

W podobnym tonie wypowiada się Wiesław Żyznowski, prezes Mercator Medical, spółki, która zadebiutowała na GPW w 2013 r. – Po upublicznieniu (i poniesieniu kosztów przeprowadzenia IPO) pojawiają się dodatkowe koszty, jakie trzeba ponosić głównie w związku z wypełnianiem podwyższonych wymagań stawianych spółom giełdowym. Wypełnianie obowiązków informacyjnych powoduje, że odsłaniamy się przed naszą konkurencją. Jesteśmy bardziej transparentni – tłumaczy.

Joanna Pydo, dyrektor ds. relacji inwestorskich Energi (IPO w 2013 r.), podkreśla, że zanim spółka weszła na giełdę, przez dłuższy czas działała tak, jakby była na niej obecna.

– Po debiucie giełdowym należy pamiętać o komunikacji z rynkiem, o tym, że rozmowy z inwestorami wymagają zdolności do zachowania równowagi między wysokim optymizmem i możliwością wystąpienia przyszłych zagrożeń. Przesadna koncentracja na jednym wymiarze działalności grozi brakiem równowagi, co może zakończyć się bolesną porażką. Z tego powodu przekaz informacyjny musi być wszechstronny – mówi Joanna Pydo.

– Szczególne znaczenie ma rzetelne prezentowanie zagrożeń dla rozwoju spółki, wraz z czytelnym opisem metod zarządzania ryzykiem. Wiarygodnym i stabilnym spółkom inwestorzy Inwestor Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lokująca własne lub powierzone środki finansowe w przedsięwzięcie albo przedsiębiorstwo w celu wypracowania bieżącego dochodu i osiągnięcia zysków kapitałowych. są w stanie taniej pożyczać pieniądze Pieniądz Dobro, które jest powszechnie i z mocy prawa akceptowane przez uczestników rynku jako forma płatności za inne towary i usługi. na rozwój. Wszystkie te działania mają długoterminowy charakter, przy czym należy pamiętać, że na dobrą opinię  pracuje się latami, a można ją stracić w jednej chwili – dodaje dyrektor ds. relacji inwestorskich Energi.

Nasi rozmówcy są zgodni – warto zadbać o jakość relacji inwestorskich zarówno przed i po debiucie na giełdzie.

Michał Błasiński, dziennikarz Gazety Giełdy „Parkiet”

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor:
Ostatnia zmiana: 19.05.2016
do góry