Ministerstwo Skarbu Państwa Mówić, lub nie mówić - Dodatki w mediach -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Dodatki w mediach

Mówić, lub nie mówić

Obowiązki informacyjne a komunikacja z mediami – najważniejsze fakty.

Osoby reprezentujące spółkę powinny dokładnie widzieć, jakie informacje o spółce mogą przekazywać do publicznej wiadomości. Inaczej narażają się surowe sankcje ze strony Komisji Nadzoru Finansowego.

Przepisy nakładają na spółki giełdowe obowiązek przekazywania wszystkich informacji , mogących mieć wpływ na cenę jej akcji, za pośrednictwem oficjalnych komunikatów giełdowych, które trafiają na rynek za pomocą specjalnego systemu informacji giełdowej ESPI.

Oczywiście spółki giełdowe mogą komunikować się z otoczeniem także za pośrednictwem mediów, czy to w formie publikacji komunikatów prasowych, czy wywiadów udzielanych mediom przez osoby reprezentujące firmę, co zresztą często ma miejsce. Spółki korzystając z tej formy komunikacji muszą pamiętać, by w ten sposób nie trafiały do inwestorów informacje poufne czyli takie, których ujawnienie może w istotny sposób wpłynąć na notowania akcji.

Dodatkowych trudności może nastręczać ocena czy informacja, przed jej publikacją, może mieć charakter cenotwórczy. Dlatego warto w tym przypadku zachować pewną ostrożność i w wątpliwych przypadkach korzystać z pomocy prawników. Rozwiązaniem tego problemu jest praktyka, żeby spółka dzieliła się z inwestorami jak najczęściej ważnymi informacjami.

Dość wrażliwym tematem są prognozy dotyczące przyszłych wyników spółki, które często pojawiają się w odpowiedzi na pytania dziennikarzy czy analityków dotyczące możliwego wyniku czy sprzedaży. Jeśli spółki nie informują o prognozach dotyczących wyników oficjalną drogą raportów bieżących narażają się na ryzyko naruszenia obowiązków informacyjnych. Zdaniem prawników osoby związane ze spółką nie są uprawnione do przekazywania jakichkolwiek informacji dotyczących sprzedaży czy wyników, które wcześniej nie zostały ujawnione oficjalną drogą.

Warto pamiętać, że za naruszenie obowiązków informacyjnych spółkom grożą kary finansowe ze strony od nadzorcy rynku - KNF. Co więcej , w przyszłym roku wejdą nowe regulacje zaostrzające dotychczasowe sankcje za naruszenie wspomnianych przepisów. Zwiększeniu ulegną maksymalne kary pieniężne nakładane na spółki oraz członków jej zarządu. Ich wysokość będzie uzależniona m. in. wagi naruszania czy sytuacji finansowej podmiotu, na który zostaje nałożona kara.

Jacek Mysior „Parkiet”

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor:
Ostatnia zmiana: 19.05.2016
do góry