Ministerstwo Skarbu Państwa ZŁOTE AKCJE - Słownik -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik

ZŁOTE AKCJE

Akcje, które dają specjalne uprawnienia na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki, np. prawo weta w określonych istotnych sprawach (połączenia, emisja nowego kapitału itp.), prawo do kontroli spółki, prawo do powoływania i odwoływania członków poszczególnych jej organów. Mają wielokrotnie większe znaczenie niż np. akcje zwykłe. Złote akcje były stosowane przez rządy prywatyzujące przedsiębiorstwa państwowe w celu zachowania pewnej kontroli nad przedsiębiorstwem. Takie wykorzystanie mechanizmu złotej akcji, zgodnie z prawem unijnym, jest ograniczane. Akcje złote mają często określony okres ważności, po którego upływie ich specjalne uprawnienia wygasają.

Medatdane

Opublikowane przez: Kasia Baranowska
Autor: Kasia Baranowska
Ostatnia zmiana: 09.10.2014
do góry