Ministerstwo Skarbu Państwa ZLECENIE STOP-LOSS - Słownik -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik

ZLECENIE STOP-LOSS

Zlecenie, które zostało stworzone w celu obniżenia ryzyka inwestycyjnego, jego zadaniem jest tzw. obcinanie strat na otwartej pozycji. Wykorzystuje się je przede wszystkim po to, aby szybko reagować na nagłą zmianę na rynku – zlecenie umożliwia szybkie wykorzystanie zleceń kupna lub sprzedaży znajdujących się na rynku w celu otwarcia lub zamknięcia pozycji. O ile np. kurs danej akcji rośnie, a klient chce się zabezpieczyć przed stratą związaną z niespodziewanym spadkiem, ustala tzw. cenę stop. W przypadku naruszenia pewnego poziomu zlecenie zostanie aktywowane i będzie dążyć do zamknięcia pozycji na wskazanym wcześniej poziomie/po cenie wskazanej w zleceniu stop-loss. 

Medatdane

Opublikowane przez: Kasia Baranowska
Autor: Kasia Baranowska
Ostatnia zmiana: 09.10.2014
do góry