Ministerstwo Skarbu Państwa ZLECENIE PCR (Market To Limit) - Słownik -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik

ZLECENIE PCR (Market To Limit)

Zlecenie po cenie rynkowej, które zastąpiło zlecenia PCR i PCRO, dostępne w poprzednim systemie giełdy nazywanym Warset. Zlecenie PCR Zlecenie PCR (Market To Limit) Zlecenie po cenie rynkowej, które zastąpiło zlecenia PCR i PCRO, dostępne w poprzednim systemie giełdy nazywanym Warset. jest akceptowane w fazie pre-openingu oraz podczas notowań ciągłych. Odrzucane jest wtedy, gdy w czasie jego składania w fazie notowań ciągłych brak jest jakiegokolwiek zlecenia po przeciwnej stronie arkusza lub gdy składane jest ono w fazie dogrywki. Jeśli w czasie otwarcia w arkuszu obecne jest przynajmniej jedno zlecenie PCR i jednocześnie brak jakiegokolwiek zlecenia po przeciwnej stronie arkusza, handel na danym instrumencie zostaje wstrzymany. 

Medatdane

Opublikowane przez: Kasia Baranowska
Autor: Kasia Baranowska
Ostatnia zmiana: 09.10.2014
do góry