Ministerstwo Skarbu Państwa WYCENA RYNKOWA - Słownik -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik

WYCENA RYNKOWA

Forma ustalania ceny będąca wynikiem działania mechanizmu rynkowego; cena ustalona na rynku w wyniku wzajemnego oddziaływania popytu i podaży.

W przypadku spółki potencjalni inwestorzy Inwestor Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lokująca własne lub powierzone środki finansowe w przedsięwzięcie albo przedsiębiorstwo w celu wypracowania bieżącego dochodu i osiągnięcia zysków kapitałowych. zgłaszają zapotrzebowanie na akcje tej spółki, a aktualni posiadacze akcji zgłaszają chęć ich sprzedaży. W wyniku interakcji między tymi dwoma stronami rynku ustalana jest cena rynkowa. Wycena rynkowa Wycena rynkowa Forma ustalania ceny będąca wynikiem działania mechanizmu rynkowego; cena ustalona na rynku w wyniku wzajemnego oddziaływania popytu i podaży. może różnić się od wartości fundamentalnej. Mówimy wtedy, że akcje danej spółki są przewartościowane lub niedowartościowane.

Medatdane

Opublikowane przez: Kasia Baranowska
Autor: Kasia Baranowska
Ostatnia zmiana: 09.10.2014
do góry