Ministerstwo Skarbu Państwa WOLUMEN OBROTU - Słownik -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik

WOLUMEN OBROTU

Łączna liczba danych instrumentów finansowych, które były przedmiotem transakcji giełdowych w określonym czasie.

Wolumen obrotu liczony jest najczęściej dla danego instrumentu finansowego w okresie jednej sesji giełdowej. Wolumen obrotu Wolumen obrotu Łączna liczba danych instrumentów finansowych, które były przedmiotem transakcji giełdowych w określonym czasie. określa liczbę instrumentów, które zmieniły właściciela, co odzwierciedla stopień zainteresowania inwestorów danym instrumentem finansowym.

Jest to podstawowy i najczęściej wykorzystywany miernik płynności obrotu instrumentu finansowego. Wyższy wolumen obrotu wskazuje na wyższą płynność instrumentu, a niższy wolumen obrotu świadczy o jego niskiej płynności. Wolumen obrotu jest jednym ze wskaźników wykorzystywanych w analizie technicznej instrumentów finansowych do oceny siły trendu i potwierdzania istotności formacji cenowych. Informacja o aktualnym wolumenie obrotu danego instrumentu i jego kształtowaniu się w przeszłości stanowi często jedną z przesłanek podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Wzrost wolumenu obrotu podczas panującego trendu stanowi zazwyczaj potwierdzenie jego siły, a spadek wolumenu świadczy najczęściej o słabości dotychczasowego trendu i jego możliwym odwróceniu. Wysoki wolumen obrotu towarzyszący przebiciu linii wsparcia i oporu lub wybiciu z formacji cenowych potwierdza istotność ruchu i jego kierunek. Wolumen obrotu pozwala również na ocenę ryzyka wejścia i wyjścia z inwestycji w dany instrument finansowy. Wysoki wolumen zachęca inwestorów do inwestycji w dany instrument finansowy ze względu na łatwość zakupu i sprzedaży również dużych pakietów instrumentu o wysokiej wartości.

Medatdane

Opublikowane przez: Kasia Baranowska
Autor: Kasia Baranowska
Ostatnia zmiana: 09.10.2014
do góry