Ministerstwo Skarbu Państwa WOLNY RYNEK - Słownik -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik

WOLNY RYNEK

Określenie rynku, na którym cena ustalana jest wyłącznie w wyniku działania siły popytu i siły podaży. Oznacza to, że działania kupujących i sprzedających nie są w żaden sposób kontrolowane ani ograniczane przez podmiot zewnętrzny (w szczególności państwo). Transakcje dokonywane są dobrowolnie.

Przeciwieństwem wolnego rynku jest rynek regulowany, w przypadku którego działalność podmiotu zewnętrznego, np. państwa może polegać np. na tworzeniu barier wejścia (tj. ograniczeń dostępu do rynku) lub bezpośrednim wpływaniu na cenę (np. ustalaniu jej minimalnego lub maksymalnego pułapu). 

Medatdane

Opublikowane przez: Kasia Baranowska
Autor: Kasia Baranowska
Ostatnia zmiana: 09.10.2014
do góry