Ministerstwo Skarbu Państwa WIG20 - Słownik -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik

WIG20

Indeks giełdowy, którego wartość wyliczana jest na podstawie wartości portfela akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Indeks WIG20 WIG20 Indeks giełdowy, którego wartość wyliczana jest na podstawie wartości portfela akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. obliczany jest od dnia 16 kwietnia 1994 r., kiedy to wartość początkowa indeksu (wartość bazowa) wyniosła 1 000 punktów.

Indeks WIG20 należy do indeksów cenowych, czyli indeksów, przy obliczaniu których uwzględniane są jedynie ceny zawartych w nim transakcji bez dochodów z tytułu dywidend. Zgodnie z opracowaną przez GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) Spółka organizująca obrót instrumentami finansowymi. metodologią wyliczania indeksu w indeksie WIG20 nie może uczestniczyć więcej niż 5 spółek z jednego sektora giełdowego, a maksymalny udział jednej spółki w indeksie wynosi 15%. Skład portfela akcji spółek wchodzących do indeksu WIG20 jest okresowo weryfikowany. Po sesji giełdowej w trzeci piątek marca dokonywana jest rewizja roczna składu indeksu, a dodatkowo występują rewizje kwartalne dokonywane po sesji giełdowej w trzeci piątek czerwca, września i grudnia. Wartości indeksu WIG20 publikowane są w trakcie sesji giełdowych w trybie ciągłym, w godzinach od 9:00 do 17:05 co 15 s. Wartości indeksu WIG20 i ich zmiany odbierane są przez inwestorów jako barometr koniunktury giełdowej obrazujący nastroje inwestorów na polskiej giełdzie.

We wrześniu 2013 r. decyzją Giełdy utworzony został indeks WIG30, który docelowo ma zastąpić indeks WIG20. Indeks WIG20 publikowany będzie jedynie do końca 2015 r.

Medatdane

Opublikowane przez: Kasia Baranowska
Autor: Kasia Baranowska
Ostatnia zmiana: 09.10.2014
do góry