Ministerstwo Skarbu Państwa WIG - Słownik -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik

WIG

Inaczej „Warszawski Indeks Giełdowy”. W jego skład wchodzą wszystkie spółki z Głównego Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., które spełniają kryteria takie, jak np. odpowiednia liczba i wartość akcji w wolnym obrocie. Jest obliczany od 16 kwietnia 1991 r.

Pierwsza wartość indeksu WIG wynosiła 1000 pkt. WIG jest indeksem typu dochodowego, przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru. W indeksie WIG obowiązuje zasada dywersyfikacji – wpływ jednej spółki na WIG WIG Inaczej „Warszawski Indeks Giełdowy”. W jego skład wchodzą wszystkie spółki z Głównego Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., które spełniają kryteria takie, jak np. odpowiednia liczba i wartość akcji w wolnym obrocie. nie może przekroczyć 10%, a udział jednego sektora w indeksie nie może być większy niż 30% w dniu rankingu indeksu.

Skład indeksu jest zmienny, a zmiany są przeprowadzane 4 razy w roku (trzeci piątek marca – rewizja roczna; czerwca, września, grudnia – korekty kwartalne).

Medatdane

Opublikowane przez: Kasia Baranowska
Autor: Kasia Baranowska
Ostatnia zmiana: 09.10.2014
do góry