Ministerstwo Skarbu Państwa WARTOŚĆ KSIĘGOWA SPÓŁKI - Słownik -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik

WARTOŚĆ KSIĘGOWA SPÓŁKI

Wartość spółki wynikająca z zapisów księgowych (bilansu). Jest to wartość aktywów odczytana z bilansu, pomniejszona o zobowiązania spółki. Wartość księgowa jest równa wartości kapitału własnego. Bywa porównywana z wartością rynkową – stąd wskaźnik „cena do wartości księgowej”: C/WK.

Medatdane

Opublikowane przez: Kasia Baranowska
Autor: Kasia Baranowska
Ostatnia zmiana: 09.10.2014
do góry