Ministerstwo Skarbu Państwa SYGNAŁ SPRZEDAŻY - Słownik -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik

SYGNAŁ SPRZEDAŻY

Określenie momentu optymalnego do sprzedaży instrumentu finansowego. Moment ten wyznaczany jest na podstawie formacji cenowych i wskaźników analizy technicznej. Zaistnienie określonego zdarzenia na wykresie może stanowić przesłankę świadczącą o dalszym kierunku zmian kursu instrumentu finansowego. Jeśli przesłanka świadczy o możliwym spadku kursu w przyszłości inwestorzy Inwestor Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lokująca własne lub powierzone środki finansowe w przedsięwzięcie albo przedsiębiorstwo w celu wypracowania bieżącego dochodu i osiągnięcia zysków kapitałowych. odbierają to zazwyczaj jako sygnał sprzedaży i składają zlecenia sprzedaży danego instrumentu finansowego.

Dla potwierdzenia sygnału sprzedaży i zabezpieczenia się przed fałszywymi sygnałami wynikającymi z danej formacji lub wskaźnika analizy technicznej inwestorzy często oczekują na pojawienie się sygnału sprzedaży z więcej niż jednej formacji czy wskaźnika i dopiero wówczas podejmują decyzje inwestycyjne. Przeciwieństwem sygnału sprzedaży jest sygnał kupna, który świadczy o możliwym wzroście kursu w przyszłości i stanowi optymalny moment do kupna instrumentu finansowego. 

Medatdane

Opublikowane przez: Kasia Baranowska
Autor: Kasia Baranowska
Ostatnia zmiana: 09.10.2014
do góry