Ministerstwo Skarbu Państwa STOPA ZWROTU - Słownik -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik

STOPA ZWROTU

Stosunek wysokości zysku do wysokości zaangażowanego kapitału. Stopa zwrotu jest podstawową miarą efektywności dokonanej inwestycji i obrazuje zmianę jej wartości w czasie. Stopa zwrotu Stopa zwrotu Stosunek wysokości zysku do wysokości zaangażowanego kapitału. może być dodatnia lub ujemna. Najczęściej wyrażana jest w ujęciu procentowym. Wysokość stopy zwrotu determinowana jest przez czas trwania inwestycji i związane z nią ryzyko. Im dłuższy okres inwestycji i im większe ryzyko związane z daną inwestycją, tym wyższa stopa zwrotu z inwestycji.

Medatdane

Opublikowane przez: Kasia Baranowska
Autor: Kasia Baranowska
Ostatnia zmiana: 09.10.2014
do góry