Ministerstwo Skarbu Państwa SPÓŁKA - Słownik -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik

SPÓŁKA

Forma współpracy gospodarczej dwóch lub więcej osób chcących osiągnąć wspólny cel, najczęściej o charakterze gospodarczym.

Według źródła prawa regulującego powstanie i działalność spółki możemy wyróżnić spółki prawa cywilnego (spółki cywilne) oraz spółki prawa handlowego (spółki jawne, spółki komandytowe, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne). Te pierwsze umieszczane są w ewidencji działalności gospodarczej, a podstawę prawną ich działania stanowi Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Spółki prawa handlowego są umieszczane w rejestrze handlowym, a podstawą ich funkcjonowania jest Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

Inny podział to wyróżnienie spółek osobowych (spółki cywilne, spółki jawne, spółki komandytowe) i spółek kapitałowych (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne).

Medatdane

Opublikowane przez: Kasia Baranowska
Autor: Kasia Baranowska
Ostatnia zmiana: 09.10.2014
do góry