Ministerstwo Skarbu Państwa SKARB PAŃSTWA - Słownik -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik

SKARB PAŃSTWA

To osoba prawna, która w stosunkach cywilnoprawnych jest podmiotem praw i obowiązków dotyczących mienia państwowego nienależącego do innych państwowych osób prawnych (art. 34 Kc).

Skarb Państwa jest reprezentowany przez organy administracji publicznej oraz inne podmioty uprawnione, zgodnie z ich właściwością określoną w przepisach prawa.

Właściwość Ministra Skarbu Państwa do reprezentowania Skarbu Państwa określa ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. - o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2012 r., poz. 1224).

Medatdane

Opublikowane przez: Kasia Baranowska
Autor: Kasia Baranowska
Ostatnia zmiana: 09.10.2014
do góry