Ministerstwo Skarbu Państwa SESJA GIEŁDOWA - Słownik -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik

SESJA GIEŁDOWA

Sesje giełdowe odbywają się od poniedziałku do piątku w dni robocze. Na GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) Spółka organizująca obrót instrumentami finansowymi. funkcjonują obecnie dwa systemy notowań: system notowań jednolitych (dwa fixingi) oraz system notowań ciągłych.

W notowaniach jednolitych cena/kurs instrumentów wyznaczana jest na podstawie zleceń złożonych w fazie przed otwarciem. Harmonogram sesji giełdowej dla akcji w systemie notowań jednolitych wygląda następująco: 8:30-11:00 Faza przed otwarciem, 11:00 Faza otwarcia (fixing), 11:00-11:30 Faza dogrywki, 11:30-15:00 Faza przed otwarciem, 15:00 Faza otwarcia (fixing), 15:00-15:30 Faza dogrywki, 15:30-17:05 Faza przed otwarciem. W tym systemie notowań notowane są zazwyczaj mniej płynne instrumenty.

Natomiast notowania ciągłe pozwalają na bieżąco śledzić ceny instrumentów. To właśnie w tym systemie notowana jest przeważająca liczba instrumentów finansowych. W przypadku akcji harmonogram sesji w systemie ciągłym, który obowiązuje od 15 kwietnia 2013 r., wygląda następująco: 8:30-9:00 Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie), 9:00 Otwarcie (określanie kursu na otwarciu - fixing), 9:00-16.50 Faza notowań ciągłych, 16.50-17.00 Faza przed zamknięciem (przyjmowanie zleceń na zamknięcie), 17:00 Zamknięcie (określanie kursu na zamknięciu - fixing), 17:00-17:05 Faza dogrywki.

Medatdane

Opublikowane przez: Kasia Baranowska
Autor: Kasia Baranowska
Ostatnia zmiana: 09.10.2014
do góry