Ministerstwo Skarbu Państwa SCALENIE AKCJI - Słownik -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik

SCALENIE AKCJI

Proces polegający na zwiększeniu jednostkowej wartości nominalnej akcji danej spółki przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji tej spółki.

Scalenie akcji nazywane jest również resplitem lub odwrotnym splitem akcji. W wyniku scalenia akcji kapitał zakładowy spółki nie ulega zmianie, a jedynie zmienia się jednostkowa wartość nominalna akcji oraz liczba akcji spółki. Scalenie 1 mln akcji o wartości nominalnej 1 zł w stosunku 10:1 powoduje, że po zakończeniu procesu kapitał Kapitał Środki stanowiące własność inwestora, które są używane w celu pomnożenia posiadanego majątku. zakładowy spółki będzie składał się z 100 000 akcji o wartości nominalnej 10 zł. Kapitał zakładowy spółki przed i po scaleniu będzie wynosił 1 mln zł (1 mln akcji x 1 zł = 100 000 akcji x 10 zł = 1 mln zł).

Scalenie akcji jest przeprowadzane stosunkowo rzadko i uważane za czysto techniczne rozwiązanie. Ma najczęściej na celu ochronę kursu akcji przed spadkiem do poziomów groszowych (czyli kształtowania się średniego kursu akcji na poziomie poniżej 1 zł), co grozi spadkiem zainteresowania akcjami przez inwestorów długoterminowych. Scalenie akcji może również służyć ochronie kursu akcji przed spekulacjami inwestorów związanymi z dostrzeżoną przez nich w przypadku akcji o niskim kursie możliwością wywołania znacznych wahań kursu akcji w ujęciu procentowym przy nawet niewielkich zmianach ceny akcji w ujęciu bezwzględnym.

Medatdane

Opublikowane przez: Kasia Baranowska
Autor: Kasia Baranowska
Ostatnia zmiana: 09.10.2014
do góry