Ministerstwo Skarbu Państwa RYZYKO - Słownik -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik

RYZYKO

Pojęcie rozumiane co najmniej na dwa sposoby – negatywny i pozytywny. Jedni utożsamiają je z możliwością poniesienia strat, co często odstrasza ich od inwestycji. Dla drugich ryzyko niesie ze sobą szansę osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków. Uogólniając pojęcie ryzyka, należy brać pod uwagę zarówno jego pozytywne, jak i negatywne skutki. 

Niezmiernie ważną sprawą jest związek pomiędzy poziomem ryzyka a oczekiwanym zyskiem. Właśnie od niego zależy wiele decyzji, które podejmują inwestorzy. Istnieje bowiem zależność, iż wraz ze wzrostem ryzyka oczekiwana rekompensata (zysk) staje się większa, choć możliwość poniesienia strat również rośnie. Strategię działania na rynku kapitałowym trzeba dopasować do własnego poziomu akceptacji ryzyka.

Medatdane

Opublikowane przez: Kasia Baranowska
Autor: Kasia Baranowska
Ostatnia zmiana: 09.10.2014
do góry