Ministerstwo Skarbu Państwa RYNEK WTÓRNY - Słownik -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik

RYNEK WTÓRNY

Część rynku kapitałowego, na której dochodzi do transakcji kupna i sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych wcześniej i będących już w obrocie pomiędzy inwestorami. Jest to możliwe dzięki istniejącemu systemowi publicznego obrotu papierami wartościowymi, którego elementami są rynek giełdowy i rynek pozagiełdowy.

Publiczny obrót papierami wartościowymi w Polsce został oparty na zasadach:

  • dematerializacji papierów,
  • koncentracji wtórnego obrotu na jednym rynku,
  • elektronicznego obrotu,
  • równego dostępu do rzetelnych informacji,
  • profesjonalnego pośrednictwa domów i biur maklerskich,
  • nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Medatdane

Opublikowane przez: Kasia Baranowska
Autor: Kasia Baranowska
Ostatnia zmiana: 09.10.2014
do góry