Ministerstwo Skarbu Państwa RYNEK GŁÓWNY GPW - Słownik -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik

RYNEK GŁÓWNY GPW

Rynek giełdowy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie działający jako rynek regulowany, podlegający nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Są na nim notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe, takie jak akcje, obligacje, prawa poboru, prawa do akcji, certyfikaty inwestycyjne, instrumenty strukturyzowane i instrumenty pochodne. 

Medatdane

Opublikowane przez: Kasia Baranowska
Autor: Kasia Baranowska
Ostatnia zmiana: 09.10.2014
do góry