Ministerstwo Skarbu Państwa RÓWNOWAŻENIE RYNKU - Słownik -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik

RÓWNOWAŻENIE RYNKU

Sytuacja podczas sesji giełdowej, kiedy zawieszane jest bieżące zawieranie transakcji giełdowych. Równoważenie rynku Równoważenie rynku Sytuacja podczas sesji giełdowej, kiedy zawieszane jest bieżące zawieranie transakcji giełdowych. występuje wtedy, gdy nie ma możliwości określenia kursu równowagi lub kurs instrumentu finansowego wykracza poza dopuszczalne wahania kursu (tzw. widełki cenowe).

Równoważenie rynku może wystąpić podczas wyznaczania kursu otwarcia lub zamknięcia oraz w fazie notowań ciągłych. Podczas fazy równoważenia rynku nie są realizowane transakcje giełdowe, ale możliwe jest zarówno składanie nowych zleceń, jak i modyfikowanie oraz anulowanie wcześniej złożonych zleceń, które nie zostały zrealizowane.

Równoważenie rynku kończy się w momencie wyznaczenia kursu instrumentu finansowego w dopuszczalnych widełkach cenowych. Jeśli wyznaczenie takiego kursu nie jest możliwe, wówczas przewodniczący sesji może zmienić ograniczenia wahań kursu lub, w przypadku równoważenia rynku podczas wyznaczania kursu zamknięcia, zakończyć notowanie instrumentu, ogłaszając kurs nietransakcyjny równy górnemu ograniczeniu wahań kursów, bądź równy dolnemu ograniczeniu wahań kursów.

Medatdane

Opublikowane przez: Kasia Baranowska
Autor: Kasia Baranowska
Ostatnia zmiana: 09.10.2014
do góry