Ministerstwo Skarbu Państwa ROK OBROTOWY - Słownik -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik

ROK OBROTOWY

Rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stanowiący okres rozliczeniowy spółki. Rok obrotowy Rok obrotowy Rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stanowiący okres rozliczeniowy spółki. powinien być zgodny z rokiem podatkowym.

Pojęcie roku obrotowego stosowane jest najczęściej do celów rachunkowości i celów podatkowych. W niektórych przypadkach rok obrotowy może trwać dłużej niż 12 miesięcy, np. w sytuacji rozpoczęcia przez spółkę działalności w drugiej połowie roku ma ona możliwość połączenia ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych z rokiem następnym. Rok obrotowy określony jest w statucie (spółka akcyjna) lub w umowie na podstawie, której utworzono jednostkę.. Spółka ma możliwość dokonywania zmian roku obrotowego, co jednak wymaga zmiany statutu lub umowy. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy. Zagadnienie roku obrotowego uregulowane jest w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Medatdane

Opublikowane przez: Kasia Baranowska
Autor: Kasia Baranowska
Ostatnia zmiana: 09.10.2014
do góry