Ministerstwo Skarbu Państwa PRYWATYZACJA - Słownik -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik

PRYWATYZACJA

Proces transformacji własności państwowej we własność niepaństwowych osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej realizowany w drodze: udostępnienia osobom trzecim akcji/udziałów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa powstałych z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego; udostępnienia osobom trzecim mienia przedsiębiorstwa; sprzedaży przedsiębiorstwa.

Podstawowe metody prywatyzacji w Polsce to prywatyzacja pośrednia oraz bezpośrednia. Akcje/udziały Skarbu Państwa w prywatyzacji pośredniej zbywa Minister Skarbu Państwa. Prywatyzacji bezpośredniej dokonuje w imieniu Skarbu Państwa organ założycielski. Przebieg procesów prywatyzacyjnych jest jawny. Od momentu rozpoczęcia procesu prywatyzacji spółki sporządza się kartę prywatyzacji informującą m.in. o jego przebiegu.

Medatdane

Opublikowane przez: Kasia Baranowska
Autor: Kasia Baranowska
Ostatnia zmiana: 09.10.2014
do góry