Ministerstwo Skarbu Państwa PRAWO DO AKCJI (PDA) - Słownik -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik

PRAWO DO AKCJI (PDA)

Rodzaj papieru wartościowego, z którego wynika uprawnienie jego właściciela do otrzymania akcji nowej emisji spółki publicznej. Prawo do akcji Prawo do akcji (PDA) Rodzaj papieru wartościowego, z którego wynika uprawnienie jego właściciela do otrzymania akcji nowej emisji spółki publicznej. powstaje z chwilą dokonania przydziału akcji nowej emisji spółki, a wygasa z chwilą zarejestrowania akcji nowej emisji w KDPW. PDA Prawo do akcji (PDA) Rodzaj papieru wartościowego, z którego wynika uprawnienie jego właściciela do otrzymania akcji nowej emisji spółki publicznej. ma charakter tymczasowy, może być podmiotem transakcji, a jego cena jest ściśle powiązana z ceną wyemitowanych akcji, jeszcze przed dniem rejestracji właściwych akcji spółki w sądzie. Dzień ten ze względów formalnych następuje dopiero po pewnym czasie od przydziału akcji inwestorom.

Obrót prawami do akcji na rynku wtórnym odbywa się po ich dopuszczeniu do obrotu, co jednak w przeciwieństwie do dopuszczenia akcji, do którego wymagana jest rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki w sądzie, odbywa się w ciągu kilku dni od przydziału akcji. Prawa do akcji danej spółki są przedmiotem obrotu mimo braku formalnego dopuszczenia akcji spółki do obrotu, które następuje dopiero w dalszej kolejności po spełnieniu określonych warunków. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki prawa do akcji są zamieniane na akcje automatycznie w określonym wcześniej dniu, a zamiana ta nie wymaga podejmowania żadnych czynności przez inwestora. W przypadku odmowy wpisu podwyższenia kapitału zakładowego spółki do rejestru przedsiębiorców prawo do akcji wygasa z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego w tej sprawie, a spółka ma obowiązek odkupić prawo do akcji za cenę emisyjną danych akcji spółki. Prawa do akcji spółki są notowane w tym samym systemie notowań, w którym notowane będą akcje spółki, a obrót prawami do akcji na rynku wtórnym i rozliczenia transakcji podlegają takim samym zasadom jak obrót i rozliczenia transakcji akcjami spółki.

Medatdane

Opublikowane przez: Kasia Baranowska
Autor: Kasia Baranowska
Ostatnia zmiana: 09.10.2014
do góry