Ministerstwo Skarbu Państwa PIENIĄDZ - Słownik -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik

PIENIĄDZ

  1. Dobro, które jest powszechnie i z mocy prawa akceptowane przez uczestników rynku jako forma płatności za inne towary i usługi. Za emisję pieniądza odpowiedzialne jest państwo, które zleca to zadanie bankowi centralnemu. Pieniądz Pieniądz Dobro, które jest powszechnie i z mocy prawa akceptowane przez uczestników rynku jako forma płatności za inne towary i usługi. pełni w gospodarce trzy istotne funkcje: jest miernikiem wartości – zapewnia wycenę wszystkich towarów i usług; jest środkiem płatniczym – ułatwia wymianę towarów i usług między tymi, którzy chcą sprzedać swoje dobra, a tymi, którzy ich potrzebują; umożliwia oszczędzanie (przechowywanie wartości) i pomnażanie majątku. Na przestrzeni wieków funkcję pieniądza pełniły różne rodzaje dobra, między innymi: skóry, płytki kamienne, korale, monety srebrne i złote. Od około 250 lat powszechnie stosowany jest pieniądz papierowy. Dziś powoli wkraczamy w nową epokę pieniądza elektronicznego, w której rośnie znaczenie płatności bezgotówkowych dokonywanych choćby za pośrednictwem kart płatniczych.

    W czasach pieniądza papierowego, w których żyjemy, zaufanie do pieniądza zależy przede wszystkim od względnej stałości siły nabywczej pieniądza. Jeśli na skutek inflacji pieniądz krajowy szybko traci na wartości, uczestnicy rynku tracą do niego zaufanie i szukają innego miernika wartości, wybierając na przykład waluty zagraniczne lub złoto. Dlatego tak istotne jest utrzymanie inflacji na niskim poziomie, co jest głównym celem polityki pieniężnej, za którą w Polsce odpowiada Rada Polityki Pieniężnej.

     
  2. W potocznym ujęciu – posiadane przez nas zasoby finansowe, środki płatnicze, zwłaszcza gotówka.

Medatdane

Opublikowane przez: Kasia Baranowska
Autor: Kasia Baranowska
Ostatnia zmiana: 09.10.2014
do góry