Ministerstwo Skarbu Państwa OSZCZĘDNOŚCI - Słownik -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik

OSZCZĘDNOŚCI

  1. W ujęciu makroekonomicznym – cały dochód w gospodarce, który nie został w danym okresie (zazwyczaj jednego roku) przeznaczony na zaspokojenie potrzeb konsumpcyjnych społeczeństwa. Oszczędności w gospodarce są niezbędne po to, aby można było inwestować. Im większa skłonność do oszczędzania, tym większe środki mogą trafić do gospodarki w formie inwestycji, zazwyczaj za pośrednictwem instytucji finansowych oraz rynku kapitałowego, i posłużyć finansowaniu wzrostu gospodarczego.
     
  2. W skali mikroekonomicznej – ta część naszych dochodów, która pozostanie po dokonaniu zakupów i uregulowaniu wszystkich rachunków. Inaczej mówiąc, różnica pomiędzy naszymi dochodami i bieżącymi wydatkami. Im większą część dochodów będziemy skłonni odłożyć, tym na większe wydatki będziemy mogli pozwolić sobie w przyszłości.

Oszczędzanie powinno być jednym z najważniejszych i naturalnych zachowań społecznych. O naszej zamożności nie decyduje bowiem wyłącznie wysokość uzyskiwanych przez nas dochodów, ale także umiejętność oszczędzania, zwłaszcza w codziennych sytuacjach życiowych. Oszczędzać trzeba z głową, nie wystarczy bowiem samo gromadzenie środków finansowych w domu (wówczas tracimy je poprzez inflację). Należy je inwestować, gdyż wtedy odłożone środki pracują na siebie i dzięki temu nasze oszczędności są pomnażane. Możliwości mamy wiele. Możemy zdecydować się np. na zakup mieszkania, które potem będziemy wynajmować, albo np. ulokować oszczędności w banku lub funduszu inwestycyjnym. W tym drugim przypadku są to inwestycje pośrednie, gdyż bank najprawdopodobniej pożyczy te pieniądze jakiemuś przedsiębiorstwu, które przeznaczy je na określone inwestycje, z kolei fundusz kupi za nie np. akcje, dzięki czemu do spółki trafi kapitał, który zostanie przeznaczony na jej rozwój. Wielu ekonomistów uważa, że im wyższa jest skłonność społeczeństwa do oszczędzania, tym lepsze perspektywy jego rozwoju.

Dane statystyczne z różnych krajów potwierdzają prawidłowość: kraje bardziej oszczędne z reguły szybciej się rozwijają.

Medatdane

Opublikowane przez: Kasia Baranowska
Autor: Kasia Baranowska
Ostatnia zmiana: 09.10.2014
do góry