Ministerstwo Skarbu Państwa OBLIGACJA - Słownik -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik

OBLIGACJA

Papier wartościowy o charakterze wierzycielskim. Stanowi on dowód na to, że jego emitent jest dłużnikiem właściciela (nabywcy) obligacji i zobowiązuje się do spełnienia określonego świadczenia w określonym czasie. Jest to zatem papier wartościowy potwierdzający, że nabywca udzielił pożyczki emitentowi na określonych warunkach, które emitent zobowiązał się spełnić w określonym czasie.

Emisja obligacji pozwala na zaciągnięcie takiej pożyczki u wielu rozproszonych pożyczkodawców, co stanowi alternatywę dla kredytu bankowego. Wyróżniamy obligacje Obligacja Papier wartościowy o charakterze wierzycielskim. skarbowe (emitowane przez państwa), komunalne (emitowane przez samorządy) oraz obligacje podmiotów prawnych (emitowane np. przez spółki). Ze względu na czas/horyzont inwestycyjny dzielimy obligacje na krótkoterminowe (okres do wykupu do 1 roku), średnioterminowe (od roku do 5 lat), długoterminowe (powyżej 5 lat) oraz wieczyste (nie mają okresu do wykupu). Możemy wyróżnić również obligacje zerokuponowe (oferowane z dyskontem, bez okresowej wypłaty odsetek) oraz kuponowe (z okresową wypłatą odsetek). Oprocentowanie obligacji kuponowych może być zmienne (np. uzależnione od stopy inflacji) lub stałe.

Medatdane

Opublikowane przez: Kasia Baranowska
Autor: Kasia Baranowska
Ostatnia zmiana: 09.10.2014
do góry