Ministerstwo Skarbu Państwa NARODOWY BANK POLSKI (NBP) - Słownik -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik

NARODOWY BANK POLSKI (NBP)

Polski bank centralny. Jego zadania są określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe. Akty te gwarantują niezależność NBP Narodowy Bank Polski (NBP) Polski bank centralny. Jego zadania są określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe. od innych organów państwa (chodzi przede wszystkim o niezależność od rządu, tak aby oddzielić wydawanie środków publicznych od kreacji pieniądza w gospodarce).

Organami Narodowego Banku Polskiego są:

  • prezes NBP,
  • Rada Polityki Pieniężnej
  • oraz zarząd NBP.

Podstawowym zadaniem NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen. Zgodnie z opracowaną przez Radę Polityki Pieniężnej „Strategią Polityki Pieniężnej po 2003 roku” celem NBP jest ustabilizowanie inflacji na poziomie 2,5 proc. z dopuszczalnym przedziałem wahań +/- 1 punkt procentowy. NBP zapewnia też odpowiedni poziom bezpieczeństwa finansowego państwa (poprzez zarządzanie rezerwami dewizowym); zabezpiecza płynność obrotu gotówkowego; dba o płynność, sprawność i bezpieczeństwo systemu płatniczego oraz przyczynia się do budowy i rozwoju bezpiecznej infrastruktury rynku finansowego w Polsce. Prowadzi również szereg działań o charakterze edukacyjnym (m.in. portal edukacyjny nbportal.pl).

Medatdane

Opublikowane przez: Kasia Baranowska
Autor: Kasia Baranowska
Ostatnia zmiana: 09.10.2014
do góry