Ministerstwo Skarbu Państwa MINIMALNA WYMAGANA STOPA ZWROTU - Słownik -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik

MINIMALNA WYMAGANA STOPA ZWROTU

Stopa zwrotu z funduszu wprowadzona do systemu emerytalnego, aby chronić osoby ubezpieczone przed konsekwencjami niefortunnych inwestycji na rynku kapitałowym.

Minimalna wymagana stopa zwrotu jest wyliczana  na podstawie wyników finansowych przesyłanych przez wszystkie fundusze emerytalne. W tym celu liczona jest najpierw średnia ważona stopa zwrotu wszystkich funduszy w okresie ostatnich 36 miesięcy.

Minimalna stopa zwrotu wynosi 50% wartości średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich funduszy lub o 4 punkty procentowe niższa od średniej. Jeśli dane powszechne towarzystwo emerytalne nie osiągnie wyniku wyższego niż połowa średnich zysków wszystkich funduszy, dopłaci ono różnicę z własnych rezerw.

Medatdane

Opublikowane przez: Kasia Baranowska
Autor: Kasia Baranowska
Ostatnia zmiana: 09.10.2014
do góry