Ministerstwo Skarbu Państwa KONTRAKT TERMINOWY - Słownik -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik

KONTRAKT TERMINOWY

Umowa, w której strony zobowiązują się do przeprowadzenia w przyszłości transakcji po określonej cenie – jedna ze stron zobowiązuje się do sprzedaży w określonym terminie i po określonej cenie określonego instrumentu bazowego, a druga strona zobowiązuje się w tym terminie i po tej cenie ten instrument bazowy zakupić. Instrumentami bazowymi kontraktu mogą być np. akcje, indeksy giełdowe, waluty, stopy procentowe lub towary.

Wyróżnia się giełdowe kontrakty terminowe, czyli futures, oraz znajdujące się w obrocie poza giełdowym kontrakty terminowe typu forward. Rozliczenie kontraktu terminowego nie musi polegać na tym, że towar jest dostarczany – kontrakty bywają rozliczane np. przez przekazanie jedynie różnicy między ceną towaru zapisanej w kontrakcie a ceną, po której można kupić towar w momencie rozliczania kontraktu.

Medatdane

Opublikowane przez: Kasia Baranowska
Autor: Kasia Baranowska
Ostatnia zmiana: 09.10.2014
do góry