Ministerstwo Skarbu Państwa KONIUNKTURA - Słownik -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik

KONIUNKTURA

Inaczej stan gospodarki. Miarą koniunktury gospodarczej mogą być: wielkość produkcji w gospodarce, poziom zatrudnienia, wielkość wydatków konsumpcyjnych, poziom płac itp. Gospodarki rynkowe rozwijają się w sposób cykliczny, co oznacza, że po okresach przyspieszenia wzrostu gospodarczego następują okresy jego spowolnienia, względnie spadku poziomu produkcji.

Koniunktura może odnosić się nie tylko do całej gospodarki, ale również do jej poszczególnych działów (przemysłu, budownictwa, handlu czy transportu). Termin ten bywa również odnoszony do sytuacji na giełdach papierów wartościowych.

Medatdane

Opublikowane przez: Kasia Baranowska
Autor: Kasia Baranowska
Ostatnia zmiana: 09.10.2014
do góry